مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي گفت: تامين برق پايدار تابستان نيازمند صرفه جويي و مشاركت همگاني است.وي تامين برق پايدار، باكيفيت و اقتصادي به صورت هوشمند و غيرحضوري را از برنامه ها و چشم اندازهاي اين شركت در افق 1404 برشمرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo