معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی در حوزه انرژی ایران نیازمند تدوین یک نقشه راه برای معماری انرژی است، چرا که وضعیت فعلی سوخت‌های فسیلی در کشور مطلوب است و ما می‌توانیم با صادرات برق بجای گاز باعث ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی شویم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo