مدیر امور برق شهرستان سمیرم گفت: در 10 ماهه سال جاری امور برق شهرستان سمیرم نسبت به تهیه و نصب سلول های خورشیدی به منظور تامین انرژی مصرفی ساختمان اداری برق شهرستان سمیرم به قدرت پنج کیلووات با هزینه ۴۰۰ میلیون ریال اقدام کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo