ساختمان پارلمان پاکستان متشکل از مجلس ملی و مجلس سنا، به تازگی به سیستم تامین برق از طریق باتری های خورشیدی شده و بدین ترتیب، اولین پارلمان جهان است که انرژی مورد نیاز خود را از خورشید می گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo