همزمان با اجرای مانور سراسری الی بیت المقدس سپاه پاسداران در کشور، مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان فاروج نیز در مانور شهرستانی مرتبط با این حرکت حضور یافت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo