معاون وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون نیروگاه ها و کشتی ها مصرف کنندگان عمده نفت کوره در جهان هستند، اظهار داشت: براساس برآوردهای انجام شده تا سال ٢٠٢٥ میلادی تنها دو درصد برق جهان با سوخت مایع تامین خواهد شد و استفاده از آن در کشتی ها هم به واسطه مسایل زیست محیطی با فشارهایی همراه است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo