یکی از مشکلات پیش روی این سازمان برای پایان واگذاریها در سالجاری، موضوع آزادسازی قیمت آب و برق است تا بتوانیم برخی از شرکتهای این حوزه را واگذاری کنیم و تا زمانی که این موانع برداشته نشود خصوصی سازی در کشور ادامه خواهد داشت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo