مدير امور برق بسطام از تبديل شبكه فشار ضعيف سيمي روستاي چهارباغ به كابل خودنگهدار، در راستاي طرح كاهش تلفات انرژي الكتريكي تا پايان آبان ماه امسال خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo