پس از حادثه ای که برای نیروگاه اتمی ژاپن رخ داد المان تصمیم گرفت تمام نیروگاههای اتمی خود را از مدار خارج کند و اخیرا در اقدامی جالب در این نیروگاه ها شهر بازی احداث کرده و از آنها به عنوان جازبه گردشگری استفاده می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo