به گزارش برق نیوز، علیرضا اصغری افزود: بعد از
احداث کارخانه زباله سوز، خروجی کارخانه زباله سوز 10 درصد خاکستر خواهد
بود که در آسفالت و جاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تشریح کرد: با راه اندازی این کارخانه روزانه یک هزار تن زباله استفاده و 29 مگاوات در ساعت نیروی برق تولید می شود.

وی
با اشاره به اینکه تبریز شهر پیشرو در صنعت مدیریت پسماند است، اظهار کرد:
این کارخانه در راستای حفظ محیط زیست و تبدیل تهدید به فرصت احداث می شود.

اصغری گفت: محوریت انسان و سلامت شهروندان از جمله اولویت های این سازمان در ارائه طرح ها و پروژه های زیست محیطی است.

وی
افزود: هدف اصلی از ایجاد کارخانه زباله سوزی تنهاتولید برق نیست بلکه
مدیریت پسماندهای خطرناک، حذف مرکز دفن، کاهش میزان و حجم حمل و نقل زباله
است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: این کارخانه از نظر اقتصادی و فنی نیز توجیه قطعی دارد.

وی
گفت: از دو سال قبل روی اجرای این طرح کار می کنیم و بر اساس فراخوان
اعلامی دو شرکت آلمانی و فرانسوی در مناقصه برنده شده اند و تصمیم گیری
نهایی بر عهده شورای شهر است.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تبریز، آغاز عملیات اجرایی این طرح انرژی پاک را منوط به تسریع در تصمیم گیری شورای شهر دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo