با توجه به شعار سال 95 , این شرکت نیز اقدام و عمل را در خصوص رسیدن به اقتصاد مقاوتی استارت زده و با کنترل و کاهش هزینه ی پروژه ها، کاهش تلفات انرژی و مدیریت مصرف برق، امسال نیز به مانند سنوات گذشته سعی در رسیدن به این هدف والا را داریم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo