برای حفظ سلامتی مردم از اثرات سوء میدان‌های الکترومغناطیسی و کاهش خطرات برق گرفتگی برای خطــوط برق متناسب با اندازه ولتاژ خط حریم درنظر گرفته شده است. تصاویری از تجاوز به حریم شبکه فشار متوسط و رفع حریم بصورت خطرناک قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo