انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق به منظور صیانت از ذخایر انسانی صنعت توزیع و استفاده از دانش و تجربیات چهره های خبره این صنعت در شرکت های توزیع، طرح های جامعی را در دست اقدام دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo