مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق زنجان در مراسم تجليل از پرسنل تلاشگر اكيپ هاي عملياتي حوزه برق غرب شهرستان زنجان گفت: درصورت رفع محدوديت هاي مالي بدنبال منطقي كردن شكاف معيشتي پرسنل هستيم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo