در مراسم ویژه ای از تمامی پیمانکارانی که در حادثه سیل و طوفان بی سابقه اخیر در منطقه غرب مازندران همکاری مطلوب با شرکت توزیع برق غرب مازندران داشتند، تجلیل شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo