در شرايط تحريم، مهندسان ايراني اجازه ندادند مشکلي در روند اجرايي پروژه سد و نيروگاه سيمره ايجاد شود و تجهيزات مهندسي نيروگاه و سد در داخل کشور به دست متخصصان داخلي طراحي و ساخته شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo