علیرضا علیزاده مدیرعامل توزیع نیروی برق استان اردبیل از تأمین و تهیه تجهیزات اولین نیروگاه ژئوترمال کشور خبر دادو افزود این نیروگاه در نیمه نخست سال اینده بهره برداری می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo