مديرعامل شرکت برق منطقه‌اي تهران از آمادگي اين شرکت براي خريد تجهیزات 312 پست فوق توزيع به‌منظور توسعه و تقویت زیرساخت‌های برق کشور خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo