با اینکه تعرفه‌های برق در ایران طی سال های اخیر با تغییراتی روبرو بوده اما بازهم دست اندرکاران امر قیمت ها را مناسب ندانسته و بر این باورند که ازدیاد مصرف برق ایران به دلیل نامعقول بودن تعرفه‌هاست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo