مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی گفت: تا کنون 10 طرح در زمینه مختلف بهره‌ وری انرژی برای شورای اقتصاد ارسال شده که در صورت تصویب، فرصت سرمایه گذاری در حوزه بهره وری انرژی فراهم می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo