تنها شش ماه پس از امضای توافق‏نامه انرژی شرکت زیمنس با گروه مپنا، زیمنس اولین توربین گازی کلاس اف نیروگاه برق بندرعباس را تحویل داد. تجهیز نیروگاه برق بندرعباس به این توربین، بخش اول توافق‌نامه صدور تکنولوژی درازمدت بین زیمنس و مپنا است که انتقال فناوری توربین‏های گازی کلاس اف در این بخش توافق‌نامه پوشش داده شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo