مقدمات کار دو پروژه عمده در بعد از برجام با جذب سرمایه گذار خارجی انجام شده و زمین جهت احداث نیروگاه برق تحویل سرمایه گذار شده که کشورهای کره جنوبی و ژاپن هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo