در اين مقاله روشي براي تخمين حالت شارژ باتري هاي يک سيستم قدرت هايبريد مستقل از شبکه، شامل توربين باد، سيستم فتوولتائيک، بانک باتري، پيل سوختي و الکترولايزر، به منظور مديريت بلادرنگ انرژي سيستم قدرت هايبريد، ارائه مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo