امروزه با گسترش کاربرد سيستم هاي قدرت هايبريد و منابع انرژي تجديدپذير توليد انرژي، لازم است عملکرد، قابليت اطمينان و ماندگاري اين سيستم ها نيز در نظر گرفته شود. در نتيجه به دليل خاصيت تناوبي باد و خورشيد، نياز به استفاده از ادوات ذخيره انرژي مانند پيل سوختي و بانک باتري جهت استفاده در مواقع نياز کاملاً محسوس مي باشد.

بانک باتري در يک سيستم قدرت هايبريد به عنوان سيستم ذخيره ساز انرژي کوتاه مدت و به منظور تامين قدرت گذرا استفاده مي‌شود. به منظور داشتن مديريت بهينه و بلادرنگ انرژي، تخمين حالت شارژ که بيان کننده ميزان انرژي باقي مانده در باتري هاست از اهميت زيادي در افزايش راندمان سيستم، عملکرد بهينه باتري ها و افزايش طول عمر آنها و نيز تشخيص صحيح مودهاي کنترلي در تامين توان گذراي سيستم قدرت برخوردار است.

در اين مقاله روشي براي تخمين حالت شارژ باتري هاي يک سيستم قدرت هايبريد مستقل از شبکه، شامل توربين باد، سيستم فتوولتائيک، بانک باتري، پيل سوختي و الکترولايزر، به منظور مديريت بلادرنگ انرژي سيستم قدرت هايبريد، ارائه مي شود.

Abstract: Today, with the development of hybrid power systems and renewable energy sources, it is necessary that the performance, reliability and durability of the hybrid systems are taken into account.

As a result of the intermittent nature of wind and solar, energy storage devices, we need to use the fuel cell and battery bank for using in times of need. The battery bank, in a hybrid power system, is considered as a short-term energy storage system which is used to provide temporary power. In order to have real-time management of energy, estimation of the State of Charge (SOC), which is the amount of energy remaining in the battery, is an important issue to increase the system efficiency, improve performance and increase battery life control, as well as the correct diagnosis in power modes and transient power.

 In this paper, a new method to estimate the state of charge of a hybrid power system independent of the network, including wind turbines, photovoltaic systems, battery bank, fuel cell and electrolyzer, for real-time energy management of a hybrid power system is presented

به گزارش برق نیوز، این
مقاله در سی امین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ 2 تا4 آذرماه 94 ارائه شده است.
برای دانلود فایل پی دی اف
pdf این
مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید
:

تخمين و کنترل حالت شارژ باتري، با هدف مديريت بلادرنگ انرژي، در يک سيستم قدرت هايبريد متشکل از توربين بادي، بانک باتري، پيل سوختي، فتوولتائيک و الکترولايزر

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo