مهندس فرح زاد مدیر عامل شرکت طی دو ماه اخیر از مناطق 19 گانه شبکه های برق غرب مازندران به صورت سرزده بازدید نموده و ضمن آشنایی با وضعیت شبکه های برق منطقه، به بررسی مشکلات، درخواست ها و مطالبات همکاران پرداخته و بر پیگیری آن ها تأکید نمودند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo