ما برای اینکه به یک فناوری نوین در این حوزه برسیم، ابتدا می بایست بدانیم که چه می خواهیم انجام دهیم؟ بدین منظور شناخت پتانسیل ها و اینکه باید از کجا شروع کرد و به کجا رسید را تحت عنوان «تدوین نقشه راه توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت برق» نامگذاری کردیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo