در اثر سانحه رانندگی در شهر سلمانشهر و اصابت یک دستگاه خودروی کامیون به پایه های بتونی برق، چهار تیر برق سقوط و یک اصله نیز در حالت نیمه سقوط قرار گرفت که بدون اعمال خاموشی ترمیم و رفع مشکل شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo