برق منطقه اي گيلان با نشست هاي متعدد براي کنترل سطح صدا در حدمجاز يا کاهش سطح صداي پست معلم رشت، اقدامات اساسي انجام داده است که بلبل آبادی آنرا تشریح کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo