مدیر دفتر مدیریت بحران شرکت توزیع برق تهران از اقدام موفقیت آمیز نیروهای عملیاتی این شرکت در تامین برق 30 مرکز دانشگاهی برگزاری آزمون سراسری سال 95 خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo