افزایش قیمت برق با نرخ تورم ١٠‌درصدی همخوانی نداشت. پرداخت یارانه از درآمدهای برق برای همه مردم، موجب تضعیف صنعت برق شد. هر ایرانی ٢١ درصد ولی هر اروپایی هفت درصد از درآمد خود را صرف خرید برق می کند. سه درصد از اتلاف ١١درصدی برق در ایران، مربطو به برق غیرمجاز است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo