مهندس علی فرهور در پایان با تشریح نتایج نزدیک به یک سال فعالیت مستمر کارکنان حوزه های تعمیرات، بهره برداری، پشتیبانی و ستادی در کسب موفقیت به دست آمده در سهم تولید نیروگاه افزود: از ابتدای سال 94 تاکنون حدود 11 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از سوی واحدهای سیزده گانه ی نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق تحویل شده است .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo