مهندس فريدون خودنيا مدير عامل شرکت توزیع برق لرستان به همراه معاونت بهره برداري به منظور تأمين برق مرز مهران از منطقه بازديد نمودند و نحوه برق رساني به مرز مهران در استان ايلام را تشريح نمودند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo