مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: ممیزی به معنای ایرادگیری نیست بلکه بهترین شیوه تبادل دانش و تجربه است، هدف از انجام ممیزی در شرکت های توزیع، رصد تحقق و اجرای صحیح ضوابط ابلاغی توانیر است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo