مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در سومین جلسه کمیته بهبود بهره برداری، بر رعایت اصول اداری و مقررات موضوعه و برخورد جدی با همکاران خاطی تاکید کرد .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo