برف و کولاک روزهای اخیر به شبکه برق در شهرهای شمالی کشور خسارات قابل توجهی وارد کرد و شبکه با آسیب های مختلفی مواجه شد. در این تصاویر گوشه ای از فعالیت اکیپ های تعمیراتی برق قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo