اولین ژنراتور در تاریخ صنعت ایران که در سال 1935 میلادی در شهر لینگراد روسیه ساخته شده است. این دستگاه از نوع شش سیلندر دیزلی است که برق بخشی از شهر تبریز را تولید می کرده است و امروزه به عنوان نمادی از ورود ماشین به ایران در موزه ای در تبریز نگهداری می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo