توربین‌های بادی بزرگ‌ با چرخاندن ژنراتور، به عنوان یک منبع تولید انرژی الکتریکی به‌شمار می‌روند. برای انتقال این سازه های عظیم از محل ساخت به محل نصب ار کشتی های باری استفاده می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo