دکل های برق و مخابرات همواره باعث از بین رفتن زیبایی های محیط می شود از این رو در برخی حالت های خاص از طراحی بر اساس شرایط محیطی انجام می شود که دیدن آن خالی از لطف نیست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo