قایق تفریحی مدرنی که انرژی مورد نیاز خود را از خورشید تامین می کند. این قایق دوستدار محیط زیست از تمامی امکانات رفاهی قایق های مدرن تفریحی برخوردار است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo