«قربانقلي بيردمحمد‌اف» رئيس جمهوري تركمنستان گفته ‌است كه كشورش مي‌خواهد نيروي برق مازادش را به خارج بفروشد و در اين مورد ساختن خطوط انتقال برق براي تاجيكستان و پاكستان اولويت دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo