بررسی و تصویب میزان ضریب افزاینده نرخ پایه خریدتضمینی برق از نیروگاه های زباله سوز غیردولتی،موضوع ماده5آیین نامه اجرایی ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف،دستورکاراین جلسه بودوپیشنهاد شد برای تامین هزینه های ایجاد تاسیسات زباله سوز توسط بخش خصوصی به ازاءهرکیلوگرم زباله ورودی ،300 ریال در کلان شهرها و 150 ریال در سایر شهرها توسط شهرداری ها و دهیاری ها تامین گردد.

همچنین مقررشد در صورت عدم تکافوی ارقام ذکر شده برای اقتصادی شدن این نوع نیروگاه ها، مابه التفاوت احتمالی طی پیشنهاد مشترکی توسط وزرای کشور و نیرو، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور تامین منابع مالی به دولت ارائه گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo