شخصی که در قفس فارادی و در آزمایشگاه فشار قوی هستند پرفسور حسین محسنی استاد تمام برق دانشگاه تهران می باشند. تصویر وی در قفس فارادی تحت ولتاژ 900 کیلوولت قابل مشاهده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo