براساس آمار ارائه شده توسط آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، در بخش انرژهای تجدیدپذیر 8.1 میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در سال 2015 مشغول به کار شده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo