مدیر امور برق شهرستان باوی گفت: با توجه به بارگیری ترانسفورماتورها در سال گذشته، تعداد 25 دستگاه ترانسفورماتور شبکه برق مناطقی از شهرستان باوی به منظور کاهش تلفات انرژی و بهبود شبکه برق اصلاح شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo