یکی از خوانندگان برق نیوز: در شرکت توزیع برق فارس اولین تعدیل نیرو به تعداد 33 نفر آخر اردیبهشت 95 عملی شد و در حال حاضر نیز در حال اخراج 80 نیروی شرکتی با بیش از 3 سال سابقه کار صادقانه که مورد تایید کارشناسان خود شرکت نیز بوده می باشد و مقرر شده تا پایان شهریور 95 اخراج 80 نفر دیگر عملی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo