مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان گفت: 206 پروژه ی کاهش تلفات انرژی برق این استان به ارزش بیش از 68 میلیارد و 849 میلیون ریال در سیستم کنترل این شرکت پروژه تعریف و تامین اعتبار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo