بر اساس یک برنامه ضربتی، در قالب یک طرح جهادی تمامی کنتورهای مدل ACE2000 در سطح شرکت توزیع برق غرب مازندران تعویض و با کنتورهای جدید از دیگر تولید کننده ها جایگزین می شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo