با توجه به گسترش نفوذ مزارع بادي در شبکه¬هاي قدرت، برنامه‌ريزي توسعه اين مزارع با در نظر گرفتن اثرات آن‌ها بر پايداري شبکه از اهميت ويژه¬اي برخوردار است.

در اين مقاله، هدف تعيين مکان و ظرفيت نصب مزارع بادي درسايت هاي کانديد، با توجه به پايداري ولتاژ شبکه است.

 با توجه به رفتار تصادفي باد، جهت بررسي پايداري ولتاژ شبکه، در روش پيشنهادي از آناليز مودال همراه با روش شبيه-سازي مونت‌کارلو استفاده شده است. همچنين در مدل‌سازي مزرعه بادي، دو نوع ژنراتور القايي قفس سنجابي و ژنراتور القايي دو سو تغذيه، به‌کاربرده شده است.

در نهايت براي حل اين مسئله از الگوريتم ژنتيک استفاده شده است. روش پيشنهادي بر روي شبکه 39 باسهIEEE پياده شده و نتايج نشان مي‌دهد که در نظر گرفتن پايداري ولتاژ نقش تعيين‌کننده‌اي در انتخاب مکان و ميزان ظرفيت يک مزرعه بادي در شبکه قدرت دارد.


به گزارش برق نیوز،
این
مقاله در سی امین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ 2 تا4 آذرماه 94 ارائه شده است.
برای دانلود فایل پی دی اف
pdf این
مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید
:

نویسندگان:
1    صلاح قادريان (salah ghaderian)-پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور – دانشگاه شهيد بهشتي,

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo