نماینده‌ی ایلام، مهران، سیروان، چرداول، ایوان و ملکشاهی از تصویب پیشنهاد اعمال تعرفه برق گرمسیری برای مشترکان استان از 15 خرداد تا 15 شهریور به مدت سه ماه در کمیسیون انرژی خبر داد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo