عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از مکاتبه با ریاست شورا به منظور پیگیری تکالیف اجرایی شرکت توزیع نیروی برق تهران خبر داد و خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای پیگیری تحقق مطالبات بر زمین مانده شهروندان از این شرکت شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo